اخبار سرور

۱۸ مرداد ۱۳۹۹ دیدگاه‌ها برای اخبار سرور بسته هستند

اخبار سرور

ساعت 15:10 سرور امروز در تاریخ یکشنبه – ۱9 اَمرداد ۱۳۹۹ اینترنت سرور با مشکل رو به رو شد

ساعت 4:08 سرور امروز در تاریخ یکشنبه – ۱9 اَمرداد ۱۳۹۹ (درباره رنک selective) کلیک کنید

ساعت 1:00 سرور امروز در تاریخ یکشنبه – ۱9 اَمرداد ۱۳۹۹ (پسورد تیم اسپیک موبایل عوض میشود)

ساعت 14:06 سرور امروز در تاریخ شنبه – ۱۸ اَمرداد ۱۳۹۹ (سرور مورد حمله قرار گرفت دفع شد)

 


دیدگاهها بسته است.